Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Promesy

Wniosek o udzielenie promesy stanowi wystąpienie o udzielenie przyrzeczenia dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, o ile możliwość taką przewiduje program priorytetowy

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania może być złożony wraz ze złożeniem  Wniosku o dofinansowanie lub po złożeniu Wniosku.

Wniosek należy sporządzić na obowiązującym formularzu, zamieszczonym poniżej.

zal._5.1_-_formularz_p.doc
zal._5.1_-_formularz_p.doc - (57,5 KB) Wniosek o udzielenie promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia po złożeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również