Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Instrukcje

Podstawowe zasady dotyczące korzystania z Generatora zawarte są w instrukcjach:

Dokumenty

pjb.pdf
pjb.pdf - (2,02 MB) Instrukcja obsługi dla PJB Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
instrukcja_uzytkownika_gwd_01.12.2020.pdf
instrukcja_uzytkownika_gwd_01.12.2020.pdf - (3,55 MB) Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i POIiŚ

Wideo - instrukcje
Wideo-instrukcje stanowią uzupełnienie instrukcji użytkownika GWD w wersji tekstowej. Składają się one z pięciu krótkich filmów, z których każdy omawia kilka zagadnień związanych z pracą z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie (GWD) ze środków krajowych NFOŚiGW.

  • Film pierwszy opisuje zagadnienia związane z założeniem konta do obsługi Generatora.
  • Film drugi opisuje narzędzia programu.
  • Filmy trzeci i czwarty opisują przykładowe wypełnianie wniosku.
  • Film piąty opisuje eksport i import tabel, wykorzystywany w trakcie pracy z GWD, na przykładzie przygotowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz ważne informacje dotyczące przekazania wniosku do NFOŚiGW

Ze względu na pilotażowy charakter projektu „Wideo-instrukcje” prosimy o wszelkie komentarze i sugestie dotyczące filmów. Uwagi te pozwolą nam na poprawę jakości kolejnych projektów wideo.

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres mailowy GWD@nfosigw.gov.pl lub wpisywać jako komentarze bezpośrednio pod filmami umieszczonymi na kanale NFOŚiGW w serwisie You Tube.

 


1. Jak założyć konto w Generatorze wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW


 

2. Opis procesu logowania do Generatora Wniosków o Dofinansowanie ze środkow krajowych NFOŚiGW oraz krótki opis narzędzi programu

3. Przykładowy opis wypełniania wniosku w GWD Część 1

4. Przykładowy opis wypełniania wniosku Część 2

5. Zastosowanie funkcji Eksportu i Importu tabel w GWD na przykładzie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również