Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Informacje ogólne

Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:
Generator realizuje następujący proces składania wniosków przez Wnioskodawców do NFOŚiGW:

schemat graficzny procesu składnia wniosku

Aby utworzyć nowy wniosek należy wybrać odpowiednie parametry, a po wyświetleniu formularza wniosku przystąpić do pracy. Generator umożliwia zadeklarowanie jakie załączniki powinny zostać dołączone do wniosku (w formie papierowej bądź elektronicznej) oraz ich załączenie przez Wnioskodawcę.

Wniosek wypełniany jest przez Wnioskodawcę, a podczas walidacji system sprawdza poprawność wprowadzonych przez niego danych. Po poprawnym przejściu walidacji możliwa jest dalsza obsługa wniosku.

Aby poprawnie zwalidować i zatwierdzić formularz – nie może on zawierać żadnych błędów walidacji, musi mieć wypełnione wszystkie pola obowiązkowe, konieczne jest również przesłanie wszystkich załączników wymaganych w formie elektronicznej.

Tylko poprawnie zweryfikowany wniosek może zostać zatwierdzony. W momencie zatwierdzania ponownie wykonywana jest walidacja. Poza standardową weryfikacją danych sprawdzana jest również zgodność z aktualną wersją formularza. Dzięki temu Wnioskodawca ma pewność, że zatwierdzony wniosek jest aktualny i pozbawiony błędów.

Zatwierdzony wniosek może zostać przesłany do NFOŚiGW. W ten sposób wniosek zostaje przekazany do NFOŚiGW w formie elektronicznej. Konieczne jest jeszcze wydrukowanie wniosku i przekazanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej. Przekazanie wniosku możliwe jest tylko w okresie składania wniosków dla danego naboru.

Uprawnienia do Wniosków

Użytkownikami systemu są:

 • Wnioskodawca NFOŚiGW,
 • Administrator systemu.

  Dla danego wniosku Użytkownik może mieć przypisane następujące uprawnienia:
 • pełne – użytkownik posiadający pełne uprawnienia może między innymi tworzyć i wypełniać formularz wniosku, edytować dane, drukować wniosek, zatwierdzać go, przekazywać do NFOŚiGW, cofać do poziomu roboczego, eksportować do pliku, oraz usuwać.
 • do odczytu – uprawnienia dla użytkowników służące do przeglądu wniosku.
   

Uprawnienia nadawane są na poziomie poszczególnych wniosków.

Wnioskodawca tworzący nowy wniosek automatycznie posiada do niego pełne uprawnienia.

Każdy użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wniosku, oprócz powyższych, ma również możliwość:

 • dodania uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika systemu wraz z określeniem poziomu tych uprawnień,
 • wyświetlenia listy użytkowników posiadających uprawnienia do wniosku wraz z informacją o poziomie tych uprawnień,
 • odebrania uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika,
 • zmiany poziomu uprawnień do wniosku dla wskazanego użytkownika Wnioskodawcy.

  Administrator – użytkownicy z tej grupy odpowiadają za administrowanie systemem.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również