Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współpraca z MKiŚ i NFOŚiGW

Podmioty zainteresowany nawiązaniem współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu tworzenia warunków do wdrażania finansowania inicjatyw na rzecz klimatu, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej mogą złożyć wniosek do Ministerstwa Klimatu lub NFOŚiGW na formularzu (umieszczonym poniżej), zgodnie z warunkami regulaminu (umieszczonego poniżej).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również