Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Patronat Honorowy NFOŚiGW

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii (COVID-19) wnioski o Patronat Honorowy NFOŚiGW  prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusz@nfosigw.gov.pl. Mail powinien zawierać wypełniony wniosek w formie skanu (jeśli jest podpisany odręcznie) lub pliku pdf. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone Patronaty Honorowe NFOŚiGW pozostają aktualne, organizatorów prosimy o informowanie o ewentualnych zmianach terminów wydarzeń mailowo na adres: magdalena.bozyk@nfosigw.gov.pl.

Patronat Honorowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) może zostać przyznany jako wyróżnienie dla wydarzenia lub przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podkreślające jego prestiżowy charakter i znaczenie w procesie realizacji polityki ochrony środowiska.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Zasadami obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

zasady_przyznawania_patronatow.pdf
zasady_przyznawania_patronatow.pdf - (318,2 KB) Zasady obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym organizator/realizator przedsięwzięcia wypełnia w formie formularza „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW” umieszczonego poniżej.

Wypełniony „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW" (ewentualnie z dodatkowymi, uzupełniającymi informacjami) prosimy przesłać na adres: fundusz@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie złożonych wniosków o Patronat Honorowy NFOŚiGW:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Magdalena Bożyk, e-mail: magdalena.bozyk@nfosigw.gov.pl 

Po zakończeniu przedsięwzięcia, objętego Patronatem Honorowym przez NFOŚiGW, organizator wydarzenia obowiązany jest przesłać do NFOŚiGW krótkie sprawozdanie z jego realizacji. Formularz sprawozdania znajduje się poniżej.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane na 2021 r.

patronaty_honorowe_styczen_lipiec_2021.pdf
patronaty_honorowe_styczen_lipiec_2021.pdf - (700,17 KB) Lista przyznanych patronatów w 2021 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane na 2020 r.

patronaty_honorowe_nfosigw_2020.pdf
patronaty_honorowe_nfosigw_2020.pdf - (499,71 KB) Lista przyznanych patronatów 2020 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2019 r.

patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf
patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf - (608,55 KB) Lista przyznanych patronatów 2019 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2018 r.

patronaty2018.pdf
patronaty2018.pdf - (279,38 KB) Lista przyznanych patronatów 2018 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2017 r.

patronaty_2017.pdf
patronaty_2017.pdf - (269,15 KB) Lista przyznanych patronatów 2017 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2016 r.

patronaty_2016.pdf
patronaty_2016.pdf - (230,28 KB) Lista przyznanych patronatów 2016 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2015 r.

patronaty_2015.pdf
patronaty_2015.pdf - (320,88 KB) Lista przyznanych patronatów 2015 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2014 r.

patronaty_2014.pdf
patronaty_2014.pdf - (133,71 KB) Lista przyznanych patronatów 2014 r.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również